Svenska Folkbåtsregistret

Svenska Folkbåtsregistret

folkboat_loggo

Folkbåtsregistret

En förteckning över
alla svenska folkbåtar.


Se även:

• • • Ladda ner / skriv ut • • •